Wij staan voor u klaar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identificatieplicht

Ieder dient zich ten alle tijde te kunnen identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje, dit om misbruik en fraude te voorkomen van uw patiëntendossier en verzekering. Dit geldt ook voor personen onder de 14 jaar.

Mobiel

Mobiel bellen is niet toegestaan in de wachtruimte, dit om overlast voor anderen te voorkomen.

Afspraak

U wordt alleen behandeld op afspraak. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt, een aanvraag kan worden ingediend via de e-mail.

Het annuleren van een afspraak moet 48 uur voor de geplande afspraak, dit kan alleen telefonisch. Is de afspraak niet of niet tijdig geannuleerd, dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken, behouden we ons het recht voor om u uit te schrijven uit ons patiëntbestand.

Indien uw emailadres bij ons bekend is dan sturen we u een mail een dag voor de afspraak. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mocht u geen herinnering ontvangen, dan houdt dit niet in dat uw afspraak is vervallen.

Behandelkamer

Tijdens de behandeling mogen er geen begeleiders in de behandelkamer aanwezig zijn. In het geval van kinderen die onder narcose worden behandeld mag 1 ouder aanwezig zijn tijdens het in slaap brengen van uw kind. Daarna dient u de kamer te verlaten. Wij werken in een steriele omgeving en daarnaast willen we de rust bewaken en belemmering van de werkzaamheden voorkomen.

Betalingen

Voor een uitgebreide uitleg over de manier van betalen en declareren verwijzen we u op deze website naar het onderwerp Tarieven.

Verantwoordelijkheid

U als patiënt heeft de verantwoordelijkheid om de correcte gegevens met betrekking op uw verzekering, adres en telefoonnummer aan Laugeman Tandartspraktijk door te geven. Ook het correct en naar waarheid aanleveren van gegevens over uw medische gezondheid.

Gedragsregels

Het is niet toegestaan om, overlast te veroorzaken, geweld te gebruiken (in woord en/of daad) of iemand te bedreigen of seksueel te intimideren.

Ongepast gedrag staan wij niet toe. Iemand die de regels overtreedt spreken we hierop aan. Bij bedreiging of diefstal doen wij aangifte bij de politie. Tot gevolg kan het behandelingsovereenkomst worden beëindigd en u uit te schrijven als patiënt.

nl_NL